Category: Zapisi / Writings

​Dizajn i knjige, poezija, crteži i putopisi

Četvrti sat

Ulazim u četvrti sat, koji je, po Szymborskoj, sat u kojem nas Zemlja izdaje, sat u kojem do nas dopire vjetar izumrlih zvijezda, šuplji sat, klopka za ostale satove, sat a-što-ako-ništa-ne-ostane-iza-nas.


17/01/2018 0

U avionu iznad Alpa

U avionu iznad Alpa gledao sam planinske vrhove kako izviru iz mora satkanog od gustih oblaka. Na rubovima nastajale bi rupe u svodu, otkrivajući bezdan. Neki su vrhovi bili skupljeni kao dio arhipelaga, a uz neke su se oblaci spuštali poput vodopada. Jedan je vrh bio udaljen od svih, poput otoka na oceanu bijele oblačaste…
Read more


23/09/2016 0

Gentileza Brazil

Majmuni Gibraltara, koji ste sa svojeg vidikovca još iz doba galija i jedara pratili brodove u nepoznato, onkraj poznatog svijeta, vrtoglavi majmuni te sure stijene koja je mineralni korijen mornara, istraživača i pustolova sreće; majmuni Urce, stanovnici Glave šečera, koja je Rio de Janeiru poput Olimpa Ateni; razuzdani majmuni Petropolisa, planinske prašumske rezidencije Brazilskog cara…
Read more


23/09/2016 0

VIDEO Amazona diše, škola na dalekom kraju svijeta / Amazon Breathes

Ilustrirana knjiga ‘Amazona diše: Škola na dalekom kraju svijeta’, Tomica Bajsić (Druga priča 2016.) Djeca Amazone zbog nasilne sječe šuma, nasrtaja lovokradica i stočarskih kompanija često skončaju u favelama Manausa, Sao Paula i Rio de Janeira. Ova škola u srcu Amazone, u Xixuau, stvara uvjete opstanka i dostojanstvenog i radosnog življenja na prostoru koji neki…
Read more


04/07/2016 0

Crteži iz slikovnice Ana i vila Velebita

Ana i vila Velebita, 2007. Creži i tekst, Nacionalni park Sjeverni Velebit


24/10/2016 0

Ni prašina na pločnicima

Na ulici, koja je poput rijeke u neprestanoj mijeni, nema ničega što je zauvijek. Zauvijek je negdje duboko u nama. Na dnu onog bezdana do kojeg doseže odsjaj božje zrake, koja nam daje priliku da osjet proživljen prije dvadeset, trideset ili više godina, negdje daleko, zaživi u bistrini sadašnjeg trenutka, kao bljesak koji dopire do nas od neke zvijezde zgasle u dalekoj prošlosti.


22/11/2015 0