Slikarica pokazuje svoja platna
s naslovima u jeziku Yanomamija.
Mao: voda; Urihi: šuma, Hedu: svemir;
Motoka: sunce; Aroki: izgoren od vatre;
Porikyari: zvijezde; Noreshi: sjene;
Ushi Ushi: plavo nebo.

Zatvaram oči i vidim rijeke Amazonije.
Tiquiê, Japurá, Purus, Negro, Madeira,
Tapajós, Paru, Xingu, Amazona, Rio Branco,
Jaupuri… i dalje prema zemlji Yanomamija.
Indijanski navigatori koji u noćima bez svjetla
ovdje plove kanuima ne trebaju kompas,
navigacijske mape utkane su u kod ovih
kišnih šuma pod oblom kapom svemira.
Nebo se otključava u zviježđu Južnog križa.
Sunce se ne vidi, ali je postojalo.
Zvijezde su ugarci spaljenog drveća.
A što će doći, ne može se vidjeti
ni kada čistinom od pepela,
tu i tamo, proleti
sjena čovjeka.

Ushi Ushi.
Plavo nebo
kakvim ga vide
Yanomami.