Podzemni grad

Duboko ispod ovog grada još jedan grad, špilje i 7 tisuća metara tunela, a ispod cilindrične rijeke i kanali još jedan podzemni grad nama nepoznat. Ovi slijepi zidovi uleknuća, putanje u kamenu nevidljive šišmišima strugane stoljećima od medvjeda da se ne izgube u vrijeme zimskog sna. Ovdje smo se mi …