Susana Fortes, Čekajući Roberta Capu

U siječnju 2008. u Meksiku su se pojavile tri kutije sa 127 rola negativa i fotografija iz Španjolskog građanskog rata koje su pripadale Robertu Capi, Gerdi Taro i Davidu Seymouru „Chimu.“ Više od tri tisuće neobjavljenih snimaka troje najznačajnijih fotografa Španjolskog građanskog rata. Gotovo su sve novine zabilježile to, bez dvojbe, …