Iz knjige Dva svijeta i još jedan (dio o surfu)

… Oštri je vrh vala, poput bridova je od kristala. Jahač zrakom približava se svojom daskom i udaljava, odmara se na neki način u sjeni svoje samoće dok s obje strane vala križaju se bujice svjetla. U trenutku izgubiš ga iz vida, i onda slaviš njegovu ili njezinu potpunu slobodu …


03/09/2014 0