Nadine Gordimer, Priča moga sina

Nadine Gordimer, Priča moga sina

Nadine Gordimer, roman Priča moga sina i Moebius, strip Rajske godine: “… koliko cijenu moramo platiti za ljubav prema drugome, za integritet ili slobodu, u vrijeme kada čak ni najintimnija područja tijela i duše, prijateljstva, seksa i ljubavi, nisu mogle izbjeći rigidnu kontrolu državnog aparata.”