Muñoz & Sampayo, Alack Sinner: Doba nevinosti i Doba razočaranja

Muñoz & Sampayo, Alack Sinner i Clarice Lispector, Zvjezdani trenutak > “… gdje sam kao izborni jezik imao francuski što mi je pomoglo da nagovorim oca da me pretplati za jedan od najboljih strip magazina osamdesetih godina, francuski A suivre.”


12/03/2014 0