Ira Nadel, život Leonarda Cohena (1934. – 2016.)

Leonard Cohen uspijeva održati harmoniju između svetog i priprostog, nade i tragedije, sentimentalnog i sirovog. Ne pripada nijednom vremenu, a opet, pripada svima. „Poezija je samo dokaz življenja. Ako tvoj život izgara dobro, poezija je samo pepeo,“ rekao je.

Traganje za korijenima, Primo Levi

„Prirodno je da se na određenom dijelu puta srede računi; svi: koliko se primilo, a koliko dalo; koliko je ušlo, koliko izišlo, a koliko ostaje.“

Cendrars & Kropotkin Le Chaux-de-Fonds, 1903.

Ako želite znati o ratu pročitajte Kropotkinove memoare / Ili japanske novine s njihovim okrutnim ilustracijama / Kakva je korist od dokumentacije? / Predajem se / rizičnim pukotinama sjećanja…

Poetry & Conflict Berlin panel (audio)

Poetry & Conflict panel and reading 17th Poesiefestival Berlin June 07. 2016. with Tomica Bajsić (HRV), Carolyn Forché (USA), Bejan Matur (TUR) und Brian Turner (USA)

Poems in Arabic

Poems in Arabic

Poems in Al Araby Al Jadeed  (A leading pan Arab newspaper based in London,  translated by Palestinian poet Najwan Darwish who…

U avionu iznad Alpa

U avionu iznad Alpa gledao sam planinske vrhove kako izviru iz mora satkanog od gustih oblaka. Na rubovima nastajale bi…

Gentileza Brazil

Gentileza Brazil

Majmuni Gibraltara, koji ste sa svojeg vidikovca još iz doba galija i jedara pratili brodove u nepoznato, onkraj poznatog svijeta,…