Podzemni grad

Duboko ispod ovog grada još jedan grad, špilje i 7 tisuća metara tunela, a ispod cilindrične rijeke i kanali još jedan podzemni grad nama nepoznat. Ovi slijepi zidovi uleknuća, putanje u kamenu nevidljive šišmišima strugane stoljećima od medvjeda da se ne izgube u vrijeme zimskog sna. Ovdje smo se mi …

Iskra života

Dok hodamo sve dublje šumom gdje samo krijesnice još čuvaju sjećanje na svjetlo sustiže nas vjetar davno ugaslih zvijezda. Vjetar puše gdje hoće, reče Isus Nikodemu, čuješ mu šum, a ne znaš odakle dolazi ni kamo ide. Iako vjetar ne govori, čini se da hitamo u susret preuranjenoj i nepravednoj …